post@mediastuen.no 41404299

Print & PR

MediaStuen lager også alle slags brosjyrer, magasin og materiell for institusjoner, kommuner, organisasjoner og bedrifter; alt fra ide til ferdig trykt produkt. Nøyaktighet og flid gjennom mange års erfaring sikrer et godt produkt.

Tjenesten inkluderer m.a. tekstbehandling, fotografering, design, reklame og korrekturlesing. Alt blir klargjort til trykking.

Har du materiale som du gjerne vil ha bearbeidet på profesjonelt vis så ta endelig kontakt for å få et tilbud.

Bedrifter, kommuner og institusjoner søker stadig oftere profesjonell hjelp for å profilere seg på rette måten. Verdien av slik riktig profilering er mange ganger større enn kostnadene.

MediaStuen har mediarådgivere som takler alle slags publiseringsoppdrag.

En kort nyhet til rett tid og sted kan gi mye bedre resultat enn dyre annonser i massemedia.